Projekty Unii Europejskiej

Pielęgniarska Opieka w Domu

Projekt ,, Pielęgniarska Opieka w Domu “ realizowany w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Program obejmuje 3 zadania: Pielęgniarską opiekę długoterminową domową, szkolenia dla opiekunów, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.

Wartość projektu wynosi 1 135 345, 30 PLN, kwota dofinansowania wynosi1 020 959,86 PLN w tym ze środków Unii Europejskiej 965 043,51 PLN.

Celem projektu, jest wzrost jakości życia oraz zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności umożliwiających 65 osobom niesamodzielnym (39 K/26 M) zamieszkałym na terenie powiatu pabianickiego niezależne życie w środowisku lokalnym oraz wsparcie 65 (48K/17M) opiekunów faktycznych tych osób w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, przygotowania ich do pełnionych ról opiekunów. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2018 r. do 30.06.2020 r. poprzez działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmujące: pielęgniarską opiekę długoterminową domową, szkolenia dla opiekunów oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego.

Grupę docelową programu stanowią osoby niesamodzielne oraz otoczenie osób niesamodzielnych będących mieszkańcami powiatu pabianickiego.

Ogólna liczba osób objętych wsparciem w programie wynosi: 130 osób (87K/43M), w tym:

* 65 osób niesamodzielnych (39 K/26 M),

* 65 opiekunów faktycznych (48K/17 M), niezbędnych dla skutecznego wsparcia w/w osób niesamodzielnych. Osoby niesamodzielne posiadają w skali Barthel ocenę max.60 pkt. Liczba osób niepełnosprawnych: 33 (19K/14M).

Wskaźniki programu., m.in.: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie:65 (39K/26M). Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych:21.

Harmonogram projektu prezentujący jego główne etapy i postęp prac:

Regulamin projektu i rekrutacji

ulotka informacyjna o projekcie