Polityka prywatności

  1. Każdy kontakt z naszą firmą (za pomocą strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonu, faksu), wiąże się z dobrowolnym udostępnianiem nam danych osobowych przez użytkownika.
  2. Dane osobowe udostępnione naszej firmę nie są przekazywane podmiotom trzecim, nie są też przedmiotem sprzedaży. Wyjątek stanowią organy wymiaru sprawiedliwości oraz Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, którym dane mogą zostać udostępnione w czasie kontroli.
  3. Uzyskane przez nas dane osobowe oraz dane demograficzne o naszych użytkownikach mogą podlegać opracowaniom statystycznym dla celów poprawy i usprawnienia funkcjonowania firmy.
  4. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy naszą firmą a użytkownikami są wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadawane pytania.
  5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.