NZOZ ARS-MED Centrum Usług Pielęgniarsko-Lekarskich

nfzzdr

          Nasz zakład leczniczy specjalizuje się w udzielaniu świadczeń pielęgniarskich. Od 2001 roku jesteśmy obecni na rynku usług zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych w zakresie świadczeń pielęgniarskich. Obecnie w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia udzielamy, bezpłatnie następujące świadczenia pielęgniarskie:

1) świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej w domu, udzielane na podstawie: Skierowania do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową oraz Karty oceny świadczeniobiorcy.

2) świadczenia pielęgniarki POZ – pielęgniarki środowiskowej, udzielane na podstawie: Deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Zapraszamy   do   korzystania  z  naszych   usług